TP PKK

SUSUNAN PENGURUS

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

( TP-PKK )

DESA KALICUPAK LOR

KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS

 

NO

JABATAN

NAMA

ALAMAT

KET

1

2

3

4

6

1.

Pelindung

Kepala Desa Kalicupak Lor

Kalicupak Lor, RT 03 RW 01

 

2.

Ketua

Ny. Supartinah

Kalicupak Lor, RT 01 RW 01

-

3.

Wakil Ketua

Ny. Supriyatin Masdar

Kalicupak Lor, RT 03 RW 01

 

4.

Sekretaris I

Ny. Ratna Madusari,S.Sos.S.Pd

Kalicupak Lor, RT 04 RW 01

-

5.

Sekretaris II

Ny. Dwi Setyowati

Kalicupak Lor, RT 01 RW 01

 

6.

Bendahara I

Ny. Saliyah

Kalicupak Lor, RT 01 RW 02

 

7.

Bendahara II

Ny. Ratinah

Kalicupak Lor, RT 01 RW 01

 

POKJA   I

8.

 

Ny. Zamrotul Fuadiyah

Kalicupak Lor, RT 03 RW 02

 

9.

 

Ny. Sukarsih

Kalicupak Lor, RT 01 RW 02

 

10.

 

Ny. Paryati

Kalicupak Lor, RT 04 RW 01

 

11.

 

Ny. Fatimah

Kalicupak Lor, RT 02 RW 02

 

12.

 

Ny. Soliah

Kalicupak Lor, RT 02 RW 02

 

13.

 

Ny. Lestari

Kalicupak Lor, RT 02 RW 01

 

14.

 

Ny. Sri Lestari

Kalicupak Lor, RT 01 RW 02

 

15.

 

Ny. Murdingah

Kalicupak Lor, RT 03 RW 02

 

POKJA   II

16.

 

Ny. Sulastri

Kalicupak Lor, RT 03 RW 01

 

17.

 

Ny. Usri Hidayati

Kalicupak Lor, RT 04 RW 01

 

18.

 

Ny. Supriyatun

Kalicupak Lor, RT 01 RW 02

 

19.

 

Ny. Wati Kusmirah

Kalicupak Lor, RT 03 RW 01

 

20.

 

Ny. Anggani Surasminingsih

Kalicupak Lor, RT 03 RW 01

 

21.

 

Ny. Inan Suwarni

Kalicupak Lor, RT 01 RW 02

 

22.

 

Ny. Sundariah

Kalicupak Lor, RT 01 RW 02

 

23.

 

Ny. Indrawati

Kalicupak Lor, RT 04 RW 01

 

POKJA   III

24.

 

Ny. Siti Marya Ulfah

Kalicupak Lor, RT 02 RW 01

 

25.

 

Ny. Sainah

Kalicupak Lor, RT 01 RW 02

 

26.

 

Ny. Sri Kuati

Kalicupak Lor, RT 02 RW 02

 

27.

 

Ny. Asih

Kalicupak Lor, RT 03 RW 01

 

28.

 

Ny. Khomiyah

Kalicupak Lor, RT 01 RW 02

 

29.

 

Ny. Maryati

Kalicupak Lor, RT 02 RW 01

 

30.

 

Ny. Suprapti

Kalicupak Lor, RT 02 RW 01

 

31.

 

Ny. Tursiti

Kalicupak Lor, RT 02 RW 01

 

POKJA   IV

32.

 

Ny. Hadiah

Kalicupak Lor, RT 04 RW 01

 

33.

 

Ny. Rositi

Kalicupak Lor, RT 04 RW 01

 

34.

 

Ny. Sutinah

Kalicupak Lor, RT 01 RW 01

 

35.

 

Ny. Ratmiati

Kalicupak Lor, RT 02 RW 02

 

36.

 

Ny. Suyani

Kalicupak Lor, RT 02 RW 01

 

37.

 

Ny. Dwi Setyowati

Kalicupak Lor, RT 02 RW 01

 

38.

 

Ny. Rosinah

Kalicupak Lor, RT 04 RW 01

 

39.

 

Ny. Sutinem

Kalicupak Lor, RT 02 RW 01